Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Historia Lechii » Dlaczego Lechia?

Dlaczego Lechia?

Bo to jest nasza nazwa własna. Byliśmy Lechitami, a  Polakami prawdopodobnie nas nazwano w  sposób sztuczny. Narody mieszkające na wschód od Polski nadal nazywają nas słowami wywodzącymi się od słowa Lechia. Zaś narody zachodnie, zachodniochrześcijańskie nazywają nas Polakami. Również nasi średniowieczni kronikarze używali słowa Lechia. Także średniowieczni słynni kronikarze słowiańscy, czeski Kosmas i  ruski Nestor pisali długo przed naszym Kadłubkiem o  Lechach i  Lachach.

A może, jeżeli wrócimy do starej nazwy Wielkiej Lechii, to zmieni się również nasza świadomość?

Z małego nieudanego plemienia Polaczków (die Polacken) znowu staniemy się ludźmi sukcesu.

Nie chodzi mi tu tylko o  propagandę i  sukces zewnętrzny, ale o  głęboka przemianę wewnętrzną i  powrót do korzeni.

Musimy sobie zdać sprawę z  tego, że zaprzeczanie istnienia Lechii, to sprawa propagandowa i  biznesowa.

Że procez ten rozpoczął się w  czasie rozbiorów za niemieckie pieniądze i  pod nadzorem okupantów.

Niemcy w  ten sposób chcieli zalegalizować swoje zbrodnie zaborów, wyzysku ekonomicznego i  zniemczania ludności słowiańskiej.

Procesy te ciągle trwają, a  Polska jest systematycznie depopulowana.

Ilość i  jakość ludności naszego kraju ciągle się pogarsza.

Pod wpływem wrogiej propagandy i  wyzysku ekonomicznego, na przykład w  ramach Unii Europejskiej, nasz kraj się wyludnia, a  stan świadomości i  zdrowia Narodu drastycznie się pogarsza.

Po prostu wymieramy i  jest to zabieg celowy, sterowany z  zewnątrz.

Jest to kontynuacja procesów zainicjowanych w  czasie chrystianizacji rzymsko-chrześcijańskiej, rozbicia dzielnicowego, zaborów oraz okupacji niemieckiej i  sowieckiej.

Bardziej chodzi tu o  walkę Słowian, a  szczególnie Polaków z  Zachodem Europy.

Przy czym agresorem jest Zachód, który w  swojej propagandzie zawsze udaje niewinnego baranka.

W ramach tej propagandy Niemcy i  cały Zachód zawsze nam "pomagali": w  czasach antypolskiej wyprawy krzyżowej tak zwanego Kazimierza Odnowiciela, w  czasie rozbicia dzielnicowego, w  czasie najazdów krzyżackich, w  czasie zaborów oraz w  czasie okupacji niemieckiej, sowieckiej i  aktualnej okupacji Unii Europejskiej.

Co do okupacji sowieckiej pamiętajmy, że Lenin i  Trocki oraz ich następcy byli agentami Zachodu i  przyjechali do Rosji na tamtejszym złocie.

Kontynuacją tej agentury w  Polsce był na przykład tak zwany generał Jaruzelski - udający Polaka agent sowiecki.

I ta "nasza" sowiecka wydmuszka, czyli tak zwany generał Jaruzelski w  1985 roku spotkał się w  Nowym Jorku z  Davidem Rockefellerem, przywódcą kapitału Zachodu, aby sprzedać Polskę temuż Zachodowi.

Od tego spotkania zaczął się ostatni etap niszczenia Polski, który przez ostatnie 35 lat, a  szczególnie od roku 1989, obserwujemy.

Jak widać sprawa podgryzania i  niszczenia naszego Narodu jest długotrwałym procesem dziejowym, mającym wiele aspektów i  odsłon, a  sprawa istnienia, bądż też nieistnienia Lechii ma w  tym procesie istotne znaczenie dla świadomości i  poczucia wartości Polaków.

Bo jeżeli Wielkiej Lechii nie było, to dlaczego ciągle mamy upierać się przy ciągłym i  "niepotrzebnym" istnieniu Polski i  Polaków?

Po co nam ten "niepotrzebny i  nieistotny historycznie" naród?

Może lepiej wyjechać do Londynu, Nowego Jorku, czy do Berlina i  tam dać się odPolaczyć i  odSłowianić.

Wtopić się w  bezideową i  bezwolną papkę społeczeństwa ogólnoświatowego.

Żyć w  tej papce ludzi i  narodów zmieszanej, jak zwierzęta hodowlane w  stajni, czy na pastwisku.

My dumne żubry, tury, dziki i  orły mamy być mlecznymi krowami, tuczniakami, a  w najlepszym przypadku ptaszkami w  klatce.

Na kwestię Lechii należy więc patrzeć szeroko - nie jest to zagadnienie tylko historyczne, ale głównie mentalne, propagandowe, ekonomiczne a  nawet wręcz demograficzne!

Literatura:
1) Źródło: Rzeczpospolita (www.rp.pl/Historia)
Jak Wojciech Jaruzelski dogadywał się z  Rockefellerem
www.rp.pl/Historia/310279872-Jak-Wojciech-Jaruzelski-dogadywal-sie-z-Rockefellerem.html


zobacz:
© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 1102.7 ms. Ostatnia aktualizacja: 2019-11-15 06:01