Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Historia Lechii » Dziesięć pozornych dowodów na nieistnienie Lechii » "Brak pisma używanego w Lechii"

Dziesięć pozornych dowodów na nieistnienie Lechii.

Dowód pierwszy: Brak pisma używanego w  Lechii

Rzeczywiście, trzeba przyznać, że do zarządzania państwem tak rozległym, jak opisana w  kronikach Lechia przedchrześcijańska, posiadanie pisma lub innego podobnego środka komunikacji byłoby bardzo przydatne.
Zaraz, zaraz, czy pamiętacie wici?
Wici były właśnie słowiańskim pismem przeznaczonym do szybkiego i  zwięzłego przekazywania informacji
My znamy je jako starodawny sposób zwoływania wojowników i  rycerzy na wyprawę wojenną.
Ale pierwotne ich zastosowanie było dużo szersze.
Wiązano na nich węzełki, odpowiadające poszczególnym znakom alfabetu słowiańskiego i  w ten sposób szybko tworzono zwięzłe (!) informacje.
Wici były starożytnym odpowiednikiem XIX wiecznego telegrafu, XX wiecznego emaila, czy XXI wiecznego Twittera.
Wici idealnie nadawały się do szybkiego przekazywania zwięzłych informacji.
Słowianie posiadali też inne alfabety i  pisma.
Na przykład opisane i  odczytane przez pana Winicjusza Kossakowskiego runy polskie.
Runy słowiańskie były powszechnie stosowane w  starożytnosci i  we wczesnym średniowieczu.
Są dowody na to, że na przykład alfabet łaciński powstał właśnie z  nich.
I to nie jako zwieńczeni linii rozwojowej run, ale jako bardzo prymitywna ich odmiana.
Z innych alfabetów słowiańskich należy przede wszystkim wymienić stosowaną w  pismach religijnych i  duchowych głagolicę, której utworzenie niesłusznie przypisuje sie Cyrylowi i  Metodemu.
O istnieniu pisma słowiańskiego świadczą tez informacje kronikarzy zachodnich i  słowiańskich.
Bułgarski mnich Chrabr (Czernorizec Chrabyr), żyjący na przełomie IX i  X wieku n.e. w  swojej pracy "O literach" (О ПИСМЕНЕХЪ), napisał:
"…Wprzódy bowiem Słowianie nie mieli ksiąg, lecz kreskami i  nacięciami czytali i  gadali…".
Zaś niemiecki biskup i  kronikarz Thietmar z  Merseburga w  kronice Gesta Saxonum, czyli Dzieje Sasów opisując pogańską świątynię w  Radogoszczy informował, iż:
"… jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i  bogiń …, każdy z  wyrytym u  spodu imieniem".
Materialne dowody na istnienie pisma u  Słowian, to także odkrywane w  Rosji i  jeszcze dalej na wschód zabytki piśmiennictwa utrwalone na korze brzozowej.
Zastosowanie tego delikatnego materiału do przechowywania literatury powduje, że w  świadomości społecznej istnieje przesąd mówiący, że Słowianie nie używali pisma.
O przykładowych relacjach polskich kronikarzy na temat pism słowiańskich piszę w  pukcie następnym.

Marian Nosal
Warszawa, 8 marca 2017 roku

Literatura:
1) skyscrapercity.com
[Kraków i  okolice] wątek historyczno-archeologiczny
www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=29995198
2) opolczyk
Świat Słowian – część 1
wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2017/03/09/swiat-slowian-czesc-1/#more-10735
3) Wikipedia
Nestor (kronikarz)
pl.wikipedia.org/wiki/Nestor_(kronikarz)
4) Kamil Janicki
Kto założył państwo polskie? Polanie. A  Ukrainę? Też Polanie!
ciekawostkihistoryczne.pl/2012/03/14/kto-zalozyl-panstwo-polskie-polanie-a-ukraine-tez-polanie/


zobacz:
© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 40.1 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-02-15 09:51