Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. google+.png
☼ Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e.

Kultura Ceramiki Sznurowej pochodzi z  kręgu kultur naddunajskich. Występowała w  eneolicie, w   III tysiącleciu p.n.e. i  należałą do kręgu kultur naddunajskich. Kultura ceramiki sznurowej rozwijała się w  różnych obszarach od około 3200 r. p.n.e. - 2900 r. p.n.e. Jej wygaśnięcie na różnych obszarach, to daty 2300 r. p.n.e. do 1800 r. p.n.e.

Występowała na wielkich obszarach od Skandynawii po Alpy i  wschodnie Karpaty. Równoleżnikowo pomiędzy Renem a  środkową Wołgą. W  Polsce głównie na Śląsku, Pomorzu Zachodnim oraz w  południowej i  południowo-wschodniej Małopolsce. Kultura ta nastapiła na terenach zajmowanych poprzednio przez kulturę pucharów lejkowatych i  kulturę amfor kulistych.

Kultura Ceramiki Sznurowej była związana z  ludnością o  charakterystycznych dla Słowian i  Staroeuropejczyków haplogrupach Y-DNA R1a oraz I1 i  I2. [6]

"…Cieszy też, że genetyka potwierdziła ciągłość jaką domniemywałem pomiędzy kulturami słowiańskimi widzialnymi od czasu Ceramiki Sznurowej i  Kultury Łużyckiej aż do czasów obecnych.

Jak na razie nie potwierdziła obecności R1a w  Kulturze Pucharów Lejkowatych. Czekam wciąż na to. …" [5]

Tożsamość społeczną wojowników kultury ceramiki sznurowej z  obszaru Małopolski zamierza zbadać w  pracy doktorskiej pan Rafał Piotr Skrzyniecki z  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu. [3]

W pracy [3] można też znależć ciekawe rozważania na temat wływu klimatu na rozwój lub załamanie się ( przeniesienie się ) kultur, w  tym kultury ceramiki sznurowej na ziemiach Polski i  Europy.

Teoria ta w  [3] przeciwstawiana jest teorii najazdu koczowników ze stepów na rolniczą cywilizację między Renem a  Dnieprem.

W pracy [4] można przeczytać, co słynny lingwista Mario Alinei sądzi o  tej kulturze:

"…W wielkim uproszczeniu – profesor w  oparciu o  językoznawstwo, antropologię, archeologię i  genetykę rozprawia się z  teorią późnego opanowania Europy przez przodków Indoeuropejczyków, którzy mieli napływać ze stepów południowej Rosji (tzw. teoria kurhanowa). Podważa też dogmat o  najeździe wojowników na rolnicze cywilizacje. Udowadnia, że przodkowie Indoeuropejczyków przybyli na Stary Kontynet już w  paleolicie z  Bliskiego Wschodu. Natomiast ich ekspansja była oparta na sztuce rolniczej, a  nie wojennej. Mario Alinei i  współpracownicy budują teorię ciągłości języków od paleolitu na obszarze odpowiadającym późniejszej kulturze ceramiki sznurowej w  całej Europie. Alinei w  swoich pracach podkreśla, że liczni genetycy niezależnie od siebie stwierdzili, iż 80% zasobów genetycznych Europejczyków sięga właśnie paleolitu…"

A także:

"…Ponadto uważa, że najbliższe słowiańskim języki bałtyckie mogły odgrywać ważną rolę w  rozpowszechnianiu kultury ceramiki sznurowej. Kultura ta była najprawdopodobniej pierwszą cywilizacją ogólnoeuropejską. Rozciągała się od południa Skandynawii aż po Alpy i  wschodnie Karpaty pomiędzy Renem a  środkową Wołgą. Zajęła większość terytoriów współczesnych Niemiec, Holandii, Danii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Czech, Słowacji, Szwajcarii, a  także północno-zachodnią Rumunię, północne części Ukrainy i  europejskiej Rosji oraz wybrzeża Norwegii i  południowe rejony Szwecji i  Finlandii. Kwitła od ok. 3000 r. p.n.e. do około 2000 r. p.n.e.. Najstarsze jej stanowiska znane są z  obszaru wschodnich Niemiec i  Polski, czyli stąd zaczęła się jej ekspansja. Włoski profesor skłania się do poglądu, że wszystkie neolityczne kultury Europy są albo bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych, albo powstały na ich gruncie, a  początek mogli im dać pierwsi indoeuropejscy rolnicy…"

Literatura:

1) Wikipedia
Kultura Ceramiki Sznurowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ceramiki_sznurowej
2) Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski
Najdawniejsze dzieje ziem polskich, 1998
3) RUDAWEB.PL
Portret woja po trzecim uderzeniu Bonda
http://rudaweb.pl/index.php/2017/09/11/portret-woja-po-trzecim-uderzeniu-bonda/
4) RUDAWEB.PL
Słowianie – nadzwyczajny sukces, ciągłość i  stabilność w  Europie od tysiącleci
https://rudaweb.pl/index.php/2017/08/13/slowianie-nadzwyczajny-sukces-ciaglosc-i-stabilnosc-w-europie-od-tysiacleci/
5) Adrian Leszczyński - komentarz Czesława Białczyńskiego
GENETYCY NA TROPIE POCHODZENIA EUROPEJCZYKÓW, CZĘŚĆ 2
https://bialczynski.pl/2017/12/06/adrian-leszczynski-genetycy-na-tropie-pochodzenia-europejczykow-czesc-2/#comment-42145
6) RUDAWEB.PL
Lechickie najstarsze państwo Europy – Scytów więc Słowia
http://rudaweb.pl/index.php/2018/01/07/lechickie-najstarsze-panstwo-europy-scytow-wiec-slowian/  •  

zobacz:XXXXXhack#190

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Kultura Ceramiki Sznurowej - 3200/2900 - 2300/1800 p.n.e. google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal