Słowianie i ukryta historia Polski

   wersja do druku 
Strona glówna » Archeologia polska i słowiańska » Definicje pojęć z dziedziny archeologii » Źródło archeologiczne 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o Słowianach i ukrytej historii Polski, podaj swój email:

Źródło archeologiczne

Źródła archeologiczne, to obiekty i  przedmioty, materialne ślady przeszłości nad którymi pracują archeologowie.

Przy czym żródła archeologiczne nazywane obiektami są nieruchome, będą to na przykład pozostałości budynków, infrastruktury drogowej, wodnej, ale też ślady stóp człowieka odciśnięte w  konkretnie zlokalizowanym podłożu.

Przedmioty róznią się od obiektów tym, że są ruchomymi źródłami archeologicznymi.

Mogą nimi być narzędzia, broń inne przenośne przedmioty.

Źródła archeologiczne można też podzielić na:

- artefakty - sztuczne wytwory, powstałe w  wyniku działalności ludzkiej

- ekofakty - naturalne wytwory, powstałe w  w przyrodzie

- szczątki ludzkie

1) Wikipedia
Archeologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia


zobacz:

Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal