Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Archeologia polska i słowiańska » Definicje pojęć z dziedziny archeologii » Zamek
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Zamek youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Zamek facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Zamek google+.png
☼ Jeżeli chcesz wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Zamek

"Zamek – zespół elementów warownych i  budynków mieszkalnych powiązanych w  zamknięty obwód obronny, powstały w  ustroju feudalnym jako ośrodek władzy książęcej, siedziba możnowładcy, siedziba rycerza lub placówka militarna[1]. Zasadniczą cechę takiego zespołu stanowi zamknięty obwód obronny początkowo w  postaci wałów lub konstrukcji drewniano-ziemnej, a  w następnych okresach murowany[2].

Prof. Janusz Bogdanowski zaproponował następującą definicję: zamek to samodzielne dzieło obronne o  zabudowie zwartej, powstałe w  okresie średniowiecza, łączące dominującą funkcję obronną z  mieszkalną i  gospodarczą. Zamek przystosowany był do obrony zamkniętym obwodem obronnym.

Polska nazwa „zamek” pochodzi od zamykania drogi lub „zamknięcie”. Pojawiła się w  pierwszej połowie XIV wieku i  zastępowano nią nazwy łacińskie castrum, castellum i  arx. …" [1]

1) Wikipedia
Zamek
pl.wikipedia.org/wiki/Zamek


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Zamek youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Zamek facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Zamek google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 59.5 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-10-21 06:08