Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Antropologia fizyczna » Stanowisko antropologów fizycznych w kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w starożytności i teraz
☼ Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Stanowisko antropologów fizycznych w kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w starożytności i teraz youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Stanowisko antropologów fizycznych w kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w starożytności i teraz facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Stanowisko antropologów fizycznych w kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w starożytności i teraz google+.png
☼ Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wesprzeć ten projekt, kliknij tutaj
☼ Krótki adres tego portalu, to: slowianie24.pl ☼

Stanowisko antropologów fizycznych w  kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w  starożytności i  teraz

Antropologowie fizyczni nie znajdują większych różnic miedzy cechami fizycznymi szczątków zmarłych osób na terenie między Odrą i  Wisłą w  tak zwanym "okresie rzymskim" i  w średniowieczu.

Oznacza to, że nie było żadnej wielkiej "wędrówki ludów", a  przodkowie Słowian mieszkali na tych terenach już od starożytności.

W ten sposób antropologowie fizyczni, podobnie jak genetycy historyczni zaprzeczają tak zwanej teorii allochtonicznej.

Ich badania popierają natomiast tezy tak zwanej teorii autochtonicznej.

W skócie: teoria autochtoniczna mówi, że Słowianie mieszkali między Odrą i  Wisłą już w  dalekiej starożytnosci, a  na pewno w  tak zwanym okresie rzymskim.

Teoria allochtoniczna mówi natomiast, że Słowianie - przodkowie Polaków przybyli na ziemie Polski dopiero około wieku 5 naszej ery.

Warto zwrócić uwagę, że antropologia fizyczna i  genetyka w  przeciwieństwie do historii i  archeologii są naukami ścisłymi i  przedstawiciele wyżej wymienionych nauk powinni swoją fantazje badawczą ograniczać do tych teorii, które są zgodne z  wynikami badań nauk ścisłych.

Niestety niektórzy naukowcy nadal idą w  zaparte i  twierdzą, że Słowianie przyszli na tereny współczesnej Polski dopiero około 500 roku naszej ery.

Z punktu widzenia nauk ścisłych takie teorie są po prostu fantastyką naukową.

W nauce akademickiej istnieje pewna bezwładność i  pewne zupełnie nieuzasadnione teorie, postałe na przykład w  18, 19 i  20 wieku n.e. są nadal pielęgnowane i  rozwijane również w  nauce polskiej.

W tym okresie nie istniały jeszcze historyczne nauki ścisłe, takie jak właśnie antropologia fizyczne, czy genetyka, a  mocny powiew "romantyzmu niemieckiego", połączonego z  drylem austro-węgiersko-pruskim, spowodował zapomnienie faktów z  prawdziwej starożytnej historii Polski.

Ma to duży związek z  przewagą nauki niemieckiej i  nieistnieniem Polski w  okresie postawania i  największego rozwoju nauk historycznych.

Mówiąc bardziej trywialnie i  nazywając sprawy po imieniu: Polska i  jej historia zostały dotknięta zorganizownaym kłamstwem naukowym.

Oszustwo zostało już wykazane, równiez na podstawie zapisów w  kronikach starożytnych i  średniowiecznych, ale w  związku ze wspomnianą wyżej bezwładnością pogladów badacze mówiący prawdę o  historii Polski są bezsensownie ośmieszani, a  nawet (w zamyśle obraźliwie) nazywani TURBO Słowianami.

Nie podejmuje się natomiast z  nimi rzeczowej dyskusji, ponieważ strona ANTY-słowianska nie ma realnych argumentów naukowych dla dalszego popierania swoich przestarzałych teorii.

Moim zdaniem tylko silny nacisk społeczny, poparty inwestycjami w  obiektywne badania naukowe, oraz wspieranie popularyzacji wyników tych badań, mogą spowodować opamiętanie się tych badaczy, którzy korzystając z  funduszy państwa polskiego nadal forsują teorie niezgodne z  rzeczywistością.

Marian Nosal


zobacz:

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Stanowisko antropologów fizycznych w kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w starożytności i teraz youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Stanowisko antropologów fizycznych w kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w starożytności i teraz facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Stanowisko antropologów fizycznych w kwestii ciągłości populacji na terenie Polski w starożytności i teraz google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 48 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-12-17 18:16