Słowianie i ukryta historia Polski


Powrót na stronę główną » Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести
Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести google+.png

Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести

Co słychać na stronach www słowiańskich, polskich i  innych? Przegląd najciekawszych informacji, niekoniecznie najnowszych, ale aktualnych.

·Aktualności archiwalne z poprzednich lat...

Aktualności bieżące - rok 2018:


Kluczowe zagadnienia genetyki genealogicznej i  historycznej w  zastosowaniach Słowiańskich i  Lechickich - film Mariana Nosala
Genetyka historyczna może być też nazywana genetyką archeologiczną, populacyjną, archeogenetyką lub po prostu genetyką genealogiczną. W  artykule tym i  w filmie poruszę kilka ważnych zagadnień genetyki historycznej, które wśród miłośników historii powodują nieporozumienia. I  nie tylko wśród miłośników, niestety także wśród zawodowych pracowników nauk historycznych. Genetyka historyczna wykorzystuje metody genetyki, a  szczególnie genetyki genealogicznej, do badania dziejów ludów, narodów i  poszczególnych ludzi. Daje odpowiedzi na pytania, na które klasyczne metody historii i  nauk okołohistorycznych nie są w  stanie odpowiedzieć.
Na koniec tego filmu wyjaśnię, podstawowe pojęcie genetyki historycznej, czyli haplogrupy.

https://youtu.be/74G6oiIS26A


Wychowanie kojarzy nam się najczęściej z  właściwym kształtowaniem młodego pokolenia.
Co jednak zrobić w   sytuacji, kiedy starsze pokolenia same mają problemy na tym polu?
Same są źle wychowane?
Przekazałyby tylko złe wzorce młodszym.Turbosłowianie i  Turbolechici, czyli baja o  powstaniu Wielkiej Lechii i  upadku Imperium Lechitów
Turbolechici, to słowo pełne energii i  pasji. I  takich właśnie ludzi definiuje. Powstało ono w  kręgach sterowanych przez antypolskie media obcokapitałowe i  miało działać nie tylko obraźliwie oraz stygmatyzująco, ale też miało być zaklęciem i  przeklęciem, które usunie ten patriotyczny, początkujący jeszcze wtedy, ruch z  powierzchni ziemi. Miało działać jak słowo "Żołnierze Wyklęci". Na szczęście, w  tym wypadku, odwrotnie niż z  Żołnierzami Wyklętymi było i  ten antypolski jad nie zadziałał. Turbolechici mają się dobrze, a  ich teorie ciągle otrzymują NAUKOWE DOWODY na ich prawdziwość. W  artykule tym i  w filmie przedstawię zarys historii, aktualny stan i  perspektywy rozwoju Ruchu Turbolechickiego, którego na własny użytek nazywam Narodem Turbolechitów, a  wkrótce myśle, że wszyscy będziemy go nazywać, jak kilka tysięcy lat temu Narodem Lechitów. Podam też w  zarysie NIEZBITE DOWODY na istnienie Wielkiej Lechii i  Niezwyciężonego Imperium Lechitów.

https://youtu.be/WWCd0lbk7Io


Dlaczego o  historii Polski i  Lechii powinniśmy mówić prawdę, całą prawdę i  tylko prawdę? - film Mariana Nosala

//https://youtu.be/VAbq4dj_IgM

Przepraszam, ale czy to moja wina, że "polscy historycy" przez ostatnie 200 lat kłamali?

Naprawdę, nie da się tego inaczej nazwać.

W czasie, gdy inne narody budowały przesadzone mity o  swojej przeszłości, o  których to mitach napiszę dalej, "polscy naukowcy" ulegali tylko wrogiej propagandzie i  zaprzeczali prawdziwym podaniom kronikarzy i  dawnych naukowców o  naszej wielkiej przeszłości.Wielka Lechia, Wolny Kraj Wolnych Ludzi, czyli Wolność wewnętrzna i  zewnętrzna w  Imperium Lechitów - film
Witam wszystkich uczestników Czwartego Zjazdu Ruchu Wolnych Ludzi "My Słowianie Wolni Ludzie" w  Krakowie - 26-27 V 2018. Tak się składa, że my Słowianie używamy tego samego Słowa na oznaczenie całości materialnego i   niematerialnego istnienia oraz na promienie tego, co przychodzi do nas z   Ciał Niebieskich. To słowo, to Światło, nazywane też przez nas w   pewnych kontekstach Światem. Zapomnieliśmy trochę o   tej mądrości zaszytej w   naszej mowie, ale już czas jest sobie o   tym przypomnieć. Dla nas równanie wymyślone podobno przez Alberta Einsteina E=mc2 nie powinno być niczym nowym. Równanie to pokazuje jak ważne dla naszego życia i   istnienia Wszechświata jest Światło. Dlatego, jeżeli chcemy powrotu do Wolności, czyli powrotu do normalności, to najpierw powinniśmy wrócić do Światła i   żyć w   Świetle.

https://youtu.be/CsgVJAkXTC4


Nowa Historia Polski, czyli rzecz o  rychłym odrodzeniu Wielkiej Lechii, starożytnego Imperium Lechitów - film
Nowa Historia Polski (NHP), to nazwa wymyślona przeze mnie. Podobnie, jak Nowa Historia Słowian (NHS) nazwa ta ma podkreślać wielkość przełomu, w  spojrzeniu na historię i  teraźniejszość naszego kraju, jaki się dokonuje na naszych oczach.

https://youtu.be/Sk_XfxwB5lI
Główne tezy filmu są takie: 1) Polska jest od ponad 1000 lat jak Śpiąca Królewna, nie wie, że śpi i  nie wie, że jest Królewną. 2) W  czasie snu Śpiąca Królewna była i  jest mocno kolonizowana i  wykorzystywana 3) Kiedy się zbudzi, to stwierdzi, że spała w  otoczeniu innych Śpiących Królewien. Te Królewny, to inne Wolne Ludy Tej Ziemi, które też nie zdają sobie sprawy z  tego, że Wolne są tylko potencjalnie, a  tak naprawdę są zniewolone. 4) W  dzisiejszym zglobalizowanym świecie tylko wszystkie Wolne Ludy Tej Ziemi razem mogą uzyskać Wolność od Światowego Systemu Totalitarnej Przemocy, który nam panuje, a  my o  tym nawet nie wiemy. 5) Pobudki przyszedł czas. Koniec z  bajkami. Proszę Państwa, wstajemy i  bierzemy się do roboty!


Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości - film
Gospodarka Polski, podobnie jak cała gospodarka światowa, a  przynajmniej główne jej nurty oparta jest na błędnych i  fałszywych założeniach. Społeczeństwo poprzez antypolską i  antysłowiańską propagandę jest ciągle przekonywane, że aktualnie obowiązujący model niesprawiedliwej ekonomii społecznej jest jedynym obowiązującym i  jedynym możliwym. Tej z  gruntu fałszywej narracji należy się przeciwstawić. Gospodarka polska powinna należeć do nas, Polaków, a  nie do światowych krwio-i-pieniądzożerczych grup kapitałowych, grup nacisku, grup rządzących w  sposób nieuprawniony naszym życiem.


https://youtu.be/VVv6ul2rC18

Dlatego wymyśliłem nową nazwę: Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości (NPSEU).!!! EKO PIKNIK w  Błażowej !!!

Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести PLAKAT-EKO-A3_700.jpgJerzy Zięba, a  sprawa żydowska
Youtube: mk studio, Opublikowany 20 maj 2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=mmHjs_XCYnc


Słowianie, Wielka Lechia i  dający Polakom błogostan oraz wiarę w  siebie Czakram Mocy na zamku Tenczyn - film
Rzecz o  Czakramie Mocy ufundowanym przez możnowładcę z  rodu Toporów-Tęczyńskich na zamku Tenczyn. Także o  słowiańskich i  polskich dziejach tego naprawdę starożytnego rodu.


https://youtu.be/cJAa1KflWhIStare, ale warto posłuchać, ten Pan myśli!
Pytania o  Słowian - Jacek Pływaczewski
Jacek Pływaczewski, Opublikowany 2 sie 2015
"Czy historia Polaków rzeczywiście zaczyna się dopiero od 966 roku? W  szkołach tzw. Zachodu, a  także w  Polsce uczy się nas historii Egiptu, Babilonu, Grecji, Cesarstwa Rzymskiego, nawet o  Wikingach, Celtach, najazdach Hunów i  Awarów oraz o  imperium Dżingis Chana. Natomiast skrzętnie pomijana jest historia najliczniejszej w  Europie populacji Słowian. Dlaczego? …"


https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=hd4Nb5GHXvoFESTIWAL HISTORYCZNY, Pochodzenie Słowian, Najnowsze badania naukowe
Polecam bardzo!

Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести P8min_700.jpgReligia, Wiara i  Wiedza Słowian dzisiaj, czyli co Bogowie Słowiańscy mogliby powiedzieć ludziom współczesnym Ważne własności Wiedzy Przyrody i  Bogów Słowiańskich a) Odzyskanie więzi z  Rodem, czyli z  Przodkami b) Zrozumienie Praw Przyrody w  różnych aspektach i  wymiarach c) Odzyskanie Wolnego i  niedogmatycznego Widzenia/Wiedzenia Świata/Światła d) Róźnice między pojęciami religii, a  Wiary i  Wiedzy Przyrody e) Wybór Słowiańskich Bogów na potrzeby tego filmu: Lada i  PerunŻołnierze Wyklęci a  „bandy pozorowane” po 1944 roku - Leszek Żebrowski
Youtube: Wyklęci TV, Opublikowany 26 lut 2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=U_OlH1nT6yQ
"Bardzo mało znane zjawisko występowania i  działalności tzw. "band pozorowanych" - specjalnych formacji komunistycznych, które po 1944 roku na konto Żołnierzy Wyklętych (podszywając się pod nich) dokonywały najbardziej ohydnych czynów - morderstw i  pacyfikacji. Było ich aż siedem rodzajów. Nie zostały do dziś zbadane, jest na ten temat niewiele publikacji, dowódcy i  uczestnicy tych prawdziwych band byli odznaczani Virtuti Militari, Krzyżami Walecznych, później otrzymywali bardzo wysokie emerytury. I  chowano ich m.in. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w  Warszawie, w  Nekropolii Narodowej. …"


Sława Lechii (również o  Dawnych Cywilizacjach Bogów z  Kosmosu, a  od 40 min. KURCHANY między Sławą i  Krosnem Odrzańskim) - film - Janusz Bieszk
Youtube → tagentv, Opublikowany 28 lut 2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eEQGif2Y8e0
Nadszedł zmierzch wyłączności na wiedzę zawodowców. Od teraz pasjonaci amatorzy zgłębiają wiedzę nie tylko historyczną ale i  archeologiczną. I  mają w  tym ogromne sukcesy


180222
Profesor Witold Kieżun już o  kłamstwach niemiecko- żydowskich mówił wiele lat temu.
Posłuchajcie:180221
O jeden krok za daleko - ambasador Izraela potrząsnęła Polakami - dr  Ewa Kurek
Youtube → Sumienie Narodu, Opublikowany 12 lut 2018
Dr. Ewa Kurek. Wspaniała Pani naukowiec, historyk i  patriota. Dr. Ewa Kurek, która już od 30 lat odkłamuje historię stosunków polsko-żydowskich. Autorka wielu książek historycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=CuLdjMijzsg&feature=youtu.be


Pierwsza Polsko-Izraelska Wojna Domowa 2018-????. Jej przyczyny i  skutki - film
Żydzi w  dosć długim okresie naszej historii stanowili fragment naszego krajobrazu. Nasze sąsiedzkie z  nimi stosunki obarczone były pewną tradycją. A  my w  tej chwili odkrywamy Amerykę na nowo i  NAWET O  TYM NIE WIEMY. W  Internecie odnajduję wiele materiałów, które mówią o  rzeczach dla naszych przodków OCZYWISTYCH.


https://youtu.be/ML2yCb2vgVMDzień, w  Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian
W filmie jest mowa o  pierwszym współczesnym polskim profesorze nauk humanistycznych, Mariuszu Kowalskim, który nie wstydzi się za naszą historię. Uznaje on, zresztą zgodnie z  prawdą, ze Słowianie i  Polacy mieli wielką historię. Odkłamuje różne antysłowiańskie i  antypolskie mity naukowe. Oczywiście mówimy tu o  współczesnych naukowcach, bo w  przeszłości mieliśmy wspaniałych naukowców-patriotów, takich jak Tadeusz Wolański, czy Ignacy Pietraszewski, a  wcześniej jeszcze Wincentego Kadłubka, Jana Długosza i  wielu innych. Na szczeście wydaje się, że uczciwa postawa naukowa profesora Kowalskiego jest częścią szerszego zjawiska, polegającego na tym, że pod wpływem upowszechniania wyników badań badaczy-amatorów Słowiańszczyzny, również płatni, a  nawet przekupni i  agenturalni, polscy naukowcy powoli i  stopniowo zaczynają mówić prawdę. Co prawda jeden artykuł, czy książka nie dają nam uczciwym Polakom jeszcze zwycięstwa w  dziedzinie walki ze szkodliwą propagandą antysłowiańską i  antypolską, ale ja na swój użytek i  użytek moich przyjaciół nazywam 1 XII 2017 Dniem, w  Którym Profesorowie Polscy Przeszli na Stronę Turbo-Słowian.


https://youtu.be/PjkgVwBIQbQWielowymiarowa propaganda antypolska, antysłowiańska i  antyludzka - film
Dla wielu osób wiadomości podawane w  oficjalnych mediach wydają się być najbardziej wiarygodne. Dzieje się tak, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z  tego, że jesteśmy poddani skoordynowanej wielowymiarowej akcji propagandowej. Pojedyncze kłamstwa są przez nas łatwo zauważane, ale długotrwałe, skoordynowane w  czasie i  w przestrzeni akcje propagandowe są trudne do zauważenia. Przyzwyczajamy się do nieprawdy. W  filmie będzie też o  stosowaniu na skalę masową środków zmieniających psychikę i  postrzeganie świata przez pojedyncze osoby i  całe społeczeństwo. A  na końcu o  ważności poszukiwania prawdziwych informacji i  przekazywaniu ich innym.


https://youtu.be/DjRuyGeLBMQWandalowie, Slowianie, Polacy, czyli powrót do naszych słowiańskich korzeni - film
Youtube → MarianNosalTV, Opublikowany 30 sty 2018

Wandalowie, Slowianie, Polacy, czyli powrót do naszych korzeni
Wandalowie, zwani też Wenedami, to lud niezwykle istotny w   historii Europy. Są znani głównie z   powodu zdobycia i   zniszczenia Rzymu w   roku 455 nszej ery, zdobycia Galii (późniejszej Francji) i   Hiszpanii oraz z   założenia własnego państwa ze stolicą w   Kartaginie. Czyli znani byli z   działalności zdobywczej i   niszczycielskiej, mniej z   działań kulturotwórczych. Pamiętać jednak należy, o   ich innych sukcesach, na przykład w   sferze gospodarczej. Stworzyli oni monumentalne, największe w   świecie "barbarzyńskim" zagłębia hutnicze i   zbrojeniowe. Jedno z   nich znajdowało się na Mazowszu, między Milanówkiem a   Pruszkowem, drugie w   Górach Świętokrzyskich, a   trzecie na Śląsku Opolskim.


https://youtu.be/QJnkB49rfWQVýznam pôvodných slovanských sviatkov a  rituálov - Miro ŽiariSlav - film
Youtube: Eugenika.TV, Opublikowany 11 lis 2011Neúcta k duchovnu predkov - Miro ŽiariSlav - film
Youtube: Eugenika.TV, Opublikowany 3 lip 2013

190128
Wielowymiarowa propaganda antypolska, antysłowiańska i  antyludzka - film
Dla wielu osób wiadomości podawane w  oficjalnych mediach wydają się być najbardziej wiarygodne. Dzieje się tak, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z  tego, że jesteśmy poddani skoordynowanej wielowymiarowej akcji propagandowej. Pojedyncze kłamstwa są przez nas łatwo zauważane, ale długotrwałe, skoordynowane w  czasie i  w przestrzeni akcje propagandowe są trudne do zauważenia. Przyzwyczajamy się do nieprawdy. W  filmie będzie też o  stosowaniu na skalę masową środków zmieniających psychikę i  postrzeganie świata przez pojedyncze osoby i  całe społeczeństwo. A  na końcu o  ważności poszukiwania prawdziwych informacji i  przekazywaniu ich innym.


https://www.youtube.com/watch?v=DjRuyGeLBMQ180123
Achajowie czyli Lachajowie - Lechowie
Achajowie
Pisząc o  szlachetnym ludzie Achajów najlepiej będzie zacząć od cytatu z  artykułu [1] na serwisie historycznym RUDAWEB.PL:
"…Genetyka więc jednoznacznie wskazuje kolebkę Achajów, jako tożsamą ze słowiańską. Już tylko ten fakt uprawdopodobnia twierdzenia o  tym, że Achajowie to Lachajowie/Lachowie. Podstawowym problemem zostaje teraz określenie, czy była to tylko wspólnota genów czy też kultury.
Archeologia odpowiada jednoznacznie – Tak! Kultury środkowoeuropejskie i  egejskie w  połowie II tysiąclecia p.n.e. należą do jednej wspólnoty, a  wiele świadczy o  tym, że bardziej zaawansowane technologie szły z  Północy na Południe, a  nie odwrotnie – z  Maszkowic do Myken, a  nie znad Morza Egejskiego nad Dunajec. …" [1]
Artykuł ten zawiera też więcej tajemnic historii Achajów, bardzo go polecam i  zapraszam do lektury tekstu "Greckie kolonie Lechitów" [1] oraz podanej w  nim literatury.
Literatura:
1) RUDAWEB.PL
Greckie kolonie Lechitów
http://rudaweb.pl/index.php/2018/01/19/greckie-kolonie-lechitow/


KONIEC AKTUALNOŚCI Z  ROKU 2018

XXXXX

Zapraszam też na Youtube: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести youtube.png oraz na Facebook: Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести facebook.png Google+ Słowianie i ukryta historia Polski - Aktualności ♦ Novinki ♦ Novice ♦ Správy ♦ Новинки ♦ Навіны ♦ Новини ♦ Вести google+.png Nowy portal Wolnych Słowian i   Wolnych Polaków "Słowianie i  ukryta historia Polski" jest w  ciągłej rozbudowie. Zapraszam do lektury, część artykułów jest w  trakcie realizacji. Zapraszam wszystkich Wolnych Ludzi do udziału w  tym projekcie. Piszcie, fotografujcie, kręćcie filmy - opublikuję Wasze Dzieła związane z  losami naszych przodków z  waszym podpisem. Autor strony: Marian Nosal


© Marian Nosal 2016, Czas generacji strony: 63.9 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-08-03 18:13